Isu komik – Kenyataan Akhbar Pejabat Perdana Menteri.

Isu komik di Pulau Pinang, pihak Pejabat Perdana Menteri telah mengeluarkana satu kenyataan akhbar dan antara isi kandungannya: –

“Pejabat Perdana Menteri ingin memaklumkan bahawa buku ini bukan hadiah rasmi semasa pertemuan tersebut dan ia dibawa tanpa melalui prosedur dan saluran yang betul. Perdana Menteri tidak pernah terlibat di dalam penerbitan buku ini atau mengetahui isi kandungannya. Beliau juga tidak pernah memberi persetujuan agar gambar beliau digunapakai untuk apa-apa tujuan atau memberi kebenaran agar komik tersebut diedarkan di sekolah”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s